¤

من هنوز نمی دانم که چرا غروب ها دلم می گیرد

برایم بنویس


 

ماه قبیله ای غمگین است که از تماشای این سیاره کبود پیر میشود


يکشنبه دهم 6 1387
X